•  


Schüsslerove bunkové soliObnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí.

(Dr. Wilhelm H. Schüssler)

 

je značka pre tkanivové soli, vyrábané na Slovensku. Správnejší názov je bunkové soli. V nemecky hovoriacich krajinách sú rozšírené ako Schüsslerove soli. V krajinách s dlhou tradíciou (napr. Nemecko, Rakúsko) majú status lieku, v iných zase status výživového doplnku (napr. Anglicko, USA). Na Slovensku a v Českej Republike sú zaregistrované ako doplnok výživy.


Vzhľadom k tomuto faktu a v súvislosti s aktuálnou legislatívou EÚ nie je možné na týchto produktových stránkach uvádzať akékoľvek relevantné zdravotné tvrdenia vo vzťahu ku jednotlivým produktom. Existuje množstvo publikácií najmä v nemeckom a anglickom jazyku a množstvo odkazov na internete cez kľúčové slová “tissue salts”, “cell salts”, “schuessler salts”, “biochemic remedies”, “schuessler salze” a pod.


Koncept bunkových solí pochádza z Nemecka z druhej polovice 19. storočia a odvtedy sa rozšíril po celom svete. Vďaka dlhej tradícií disponuje táto metóda bohatými empirickými znalosťami. História siaha do dôb Samuela Hahnemanna, R. Virchowa, J. von Liebiga, J. Moleschotta a samozrejme Dr. Wilhema H. Schüsslera. Vďaka nim a ich nasledovníkom môžeme dnes využívať prepracovanú tvárovú diagnostiku, obsiahly súbor príznakov deficitu alebo narušenia rovnováhy minerálnych látok, bohaté empirické znalosti o minerálnych živinách a ich význame a využití pre organizmus.


Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, kacia, magnézia, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid) v riedení D3 až D12. Sú prirodzenou súčasťou buniek a ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.


Súbor doplnkových solí predstavuje zlúčeniny stopových látok: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód v riedení D6. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.


Biomineral Care je názov čisto prírodnej kozmetiky s obsahom bunkových solí.Čo sú bunkové soli ?

 


Bunkové soli (tkanivové alebo biochemické soli) tvorí súbor dvanástich základných minerálnych solí, nevyhnutných pre život, ktoré sú pripravené spôsobom umožňujúcim ich rýchle a efektívne vstrebávanie priamo do buniek a tkanív ľudského tela. Z tohto dôvodu sa nazývajú aj tkanivové soli. Sú univerzálne, nachádzajú sa v Zemi, vo všetkom živom a aj vo vesmíre.


V podstate ide o zlúčeniny sodíka, draslíka, železa, vápnika, síry, fosforu, chlóru a kremíka, ktoré sa nachádzajú v ľudskom organizme – v jeho tkanivách a krvi. Ich rovnováha a správny pohyb sú nevyhnutné pre udržanie zdravia. Získavame ich prirodzene z potravy, avšak dnešné poľnohospodárstvo nám poskytuje potraviny často ochudobnené o tieto minerálne látky. V dôsledku toho a aj v dôsledku zvýšenej fyzickej alebo duševnej záťaže, ktorou je dnešná doba charakteristická, dochádza k narušeniu rovnováhy esenciálnych minerálnych živín, čo sa nakoniec prejaví zdravotnými problémami.

 

Dr. Schüssler a jeho nasledovníci verili a veria, že všetky liečiteľné zdravotné problémy je možné liečiť obnovením rovnováhy základných minerálnych látok. Minerálne anorganické látky sa veľmi ťažko vstrebávajú. Empiricky bolo zistené, že najlepšia vstrebateľnosť je pri spracovaní anorganického materiálu homeopatickou trituráciou na potenciu D6, minerálne látky sa v takejto rezonančnej forme nachádzajú aj prirodzene v potrave.


Tkanivové soli by sme však nemali zamieňať s homeopatiou, pretože minerálne soli si nevyberáme podľa homeopatického zákona podobnosti (podobné liečime podobným), ale na základe zákona deficiencie - telu dodáme to, čo mu podľa istých príznakov chýba. Kvantitatívna stránka je pritom tiež veľmi dôležitá.
12 základných bunkových solí
Podľa Schüsslera sa úlohy minerálnych solí delia na stavebné a funkčné. Narušenie funkcií minerálnych solí a ich deficit v bunkách sú podstatou príčiny väčšiny chorôb. Obnovením zdravia buniek sa obnoví zdravie organizmu. Systém tkanivových solí Dr. Schüsslera spočíva v obnovení deficitu a funkcií jednotlivých minerálnych látok v bunkách. Ich podávaním v aktívnej a dobre vstrebateľnej forme sa tieto životne dôležité látky dostanú rýchlo do buniek.


Tkanivové soli sú vyrobené postupom podobným homeopatickej príprave liekov. Na rozdiel od homeopatie je účinok tkanivových solí založený nielen na informácii, ktorá povzbudí bunky, aby mohli plniť svoje základné fyziologické úlohy, ale aj na vyrovnaní deficitu minerálnej soli v bunkách.


Tkanivové soli sú veľmi bezpečné prípravky, sú to látky, ktoré sa bežne nachádzajú v ľudskom organizme a ktoré sú spracované do formy minerálneho doplnku. Môžu sa kombinovať s inými liekmi a doplnkami a bezpečne užívať aj v tehotenstve a detskom veku.


 

    Kali Phos
Farba: červená
Chemický vzorec: KH2PO4
Kalium phosphoricum (lat.) · Potassium phosphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 5 · Anglické číslovanie: No. 6


Kali Phos je nevyhnutný pre život a životnú energiu bunky vo všeobecnosti, spolu s Nat Mur sú potrebné pre život bunky, vytvárajú tkanivá a ochraňujú bunky pred predčasnou smrťou. (Kali Phos - energia pre bunkové delenie a tvorba bunkových membrán, Nat Mur – fyziologické vodné prostredie). Kali Phos sa spája s tvorbou fosfolipidovej bunkovej membrány a lecitínom. Najvýznamnejšiu úlohu plní v mozgu, nervoch, krvinkách a svaloch, najcitlivejšie na jeho nedostatok sú mozgové a nervové bunky.
Celý článok

 

  Nat Sulph
Farba: Korálová

Chemický vzorec: Na2SO4
Natrium sulfuricum (lat.) · Sodium sulphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 10 · Anglické číslovanie: No. 11


Všeobecne je známa ako Glauberova soľ, v medicíne využívaná ako osmoticky aktívne preháňadlo, ktoré so sebou strháva vodu a nevstrebáva sa. Nachádza sa v morskej vode a vo vode z minerálnych prameňov.
Celý článok

 

  Kali Mur
Farba: Oranžová

Chemický vzorec: KCl
Kalium chloratum, Kalium muriaticum (lat.) · Potassium chloride (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 4 · Anglické číslovanie: No. 5


Kali Mur je úzko spojené s tvorbou vláknitých bielkovín (fibrín, elastín, kolagén). Kali Mur pôsobí ako lepidlo na proteíny, vytvorené vďaka Calc Phos v proteosyntéze. Je dôležité pre stavbu svalov a nervov a funkčnosť epitelu.
Zvýšená spotreba Kali Mur má súvis s drážením bunky a traumou (zápal, infekt, očkovanie, popáleniny, mechanické dráždenie, operácie, prudké zmeny teplôt, podchladenie).

Celý článok

 

  Calc Fluor
Farba: Zlatá

Chemický vzorec: CaF2
Calcium fluoratum, Calcarea fluorica (lat.) · Calcium fluoride (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 1 · Anglické číslovanie: No. 1


Calc Fluor je najtvrdšia substancia tela. Vytvára obaly a chráni spojivové tkanivo: zubná sklovina, povrch kostí, vrchná vrstva pokožky, stien ciev a pod. Calc Fluor vytvára obaly a Calc Phos vytvára výplň.
Strata Calc Fluor veľmi často je dôsledkom chronického prekyslenia organizmu. Kalcium neutralizuje kyseliny vytváraním kalciových solí týchto kyselín, ktoré sa ukladajú ako kalcifikáty. Kyselina spôsobí eróziu najskôr vrchnej vrstvy tkaniva (Calc Fluor), potom začne „vyžierať“ štruktúru tkaniva (Silicea), nakoniec sa môžu dostaviť zdravotné problémy a obrazy deficitu popri Calc Fluor a Silicei aj Calc Phos a Calc Sulph.

Celý článok  Mag Phos
Farba: Žltá

Chemický vzorec: MgHPO4
Magnesium phosphoricum (lat.) · Magnesium phosphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 7 · Anglické číslovanie: No. 8


Hlavným miestom pôsobnosti Mag Phos sú svaly a nervy. Je pohonnou látkou pre činnosť svalov a svalový výkon (Kali Phos). Jeho význam pre nervy má súvis s činnosťou žliaz. Zodpovedá za peristaltiku čreva ako aj kontrakcie srdca, riadi vegetatívny nervový systém. Zvýšená spotreba magnézia súvisí práve s psychickými tlakmi alebo so zvýšenou činnosťou svalov. Zvýšená potreba: alkoholici, tehotenstvo, elektrosmog, vrcholový šport, diuretiká, psychické tlaky.
Celý článok  Kali Sulph
Farba: Olivová

Chemický vzorec: K2SO4
Kalium sulfuricum (lat.) · Potassium sulphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 6 · Anglické číslovanie: No. 7


Dôležitý minerál pre vnútorné dýchanie. Je to pomaly pôsobiaci minerál, ktorý dôkladne detoxikuje vnútro bunky, nie je však schopný vylúčiť toxíny z tela von. Preto by sa mal vždy užívať v kombinácii s Nat Sulph. Inak by mohlo dôjsť k otrave, bolestiam hlavy alebo k ukladaniu toxínov v končatinách, vačkoch pod očami a pod.
Nedostatok Kali Sulph spôsobuje pitie veľa kávy, fajčenie, grilované potraviny a všetko, čo je spálené.
Celý článok  Nat Phos
Farba: Zelená

Chemický vzorec: Na2HPO4
Natrium phosphoricum (lat.) · Sodium phosphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 9 · Anglické číslovanie: No. 10


pH rovnováha - biochemický neutralizátor kyselín. Nat Phos je alkalická soľ. Nat Phos reguluje metabolizmus tukov (emulguje tuky) a metabolizmus cukrov. Esenciálnym a najdôležitejším metabolickým orgánom uhľohydrátov (cukrov), tukov ako aj dusíkatých živín (bielkovín) je pečeň. Tu dochádza k rozkladu škrobu a sachrózy, bielkovín a vzniku kyseliny močovej a močoviny (finálny produkt k eliminácii obličkami), vzniká glykogén (ktorý sa krvou transportuje do svalov a vytvára zásobu glukózy a energie) a glukóza. Ďalej sa v pečeni vytvára žlč, ktorá prispieva k tráveniu v čreve a emulgácii tukov. Aditívnou úlohou pečene je zbavovanie krvi starých krviniek v systéme kapilár.
Celý článok  Calc Sulph
Farba: Tyrkysová

Chemický vzorec: CaSO4
Calcium sulfuricum, Calcarea sulfurica (lat.) · Calcium sulphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 12 · Anglické číslovanie: No. 3

Calc Sulph sa vyskytuje v prírode ako sadra, selenit alebo alabaster. Je príčinou tvrdosti vody. Nachádza sa a plní svoju úlohu najmä v pečeni, slizniciach a koži.
O tejto soli Schüssler pochyboval a prestal ju používať posledné roky života, no nakoniec sa ukázalo jej dôležité a právoplatné miesto v systéme. Preto je v nemeckom číslovaní podľa abecedy na poslednom mieste za Siliceou ako číslo 12. Schüssler ju nahradil Nat Phos a Siliceou. Zvyšok sveta používa normálne abecedné poradie. Pozn.: Zaujímavé je, že tyrkysovú soľ nahradil Schüssler modrou a zelenou soľou, tyrkysová farba vznikne zmiešaním modrej a zelenej.
Celý článok  Silicea
Farba: Modrá

Chemický vzorec: H2SiO3

Silicea (lat.) · Silica (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 11 · Anglické číslovanie: No.12


Prírodná forma silicei je horský kryštál. Po kyslíku je to druhý najrozšírenejší minerál na našej planéte. Štandardne sa ako liek Silicea používa vo forme oxidu kremičitého. (Silikát sodný známy ako vodné sklo je rozpustný vo vode - tento sa používal len podľa jedného autora.)
V rastlinách je súčasťou nestráviteľnej vlákniny – veľa sa ho nachádza aj v bambuse, prasličke, tráve, obilí, pancieroch živočíchov. (Lokálne obklad Silicei pripravíte silným odvarom zo sena alebo z prasličky). U stavovcov sa silicea nachádza v stopovom množstve v žlči, moči, krvi, viac v pokožke, nechtoch a vlasoch. Je súčasťou spojivového tkaniva, kostí (periosteum), kĺbovej výstelky, povrchu nervových vlákien, miechy a mozgu a žliaz. Dospelý človek má 1,4 g silicei v tele.

Celý článok  Calc Phos
Farba: Kráľovská modrá

Chemický vzorec: CaHPO4
Calcium phosphoricum (lat.) · Calcium phosphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 2 · Anglické číslovanie: No. 2Calc Phos má funkčnú aj stavebnú úlohu. 99% kalcia sa nachádza v kostiach, 1% ako voľné ióny v bunkách a 0,1% v medzibunkovej tekutine. Regulácia kalcia sa mimo bunky deje prostredníctvom hormónov príštitnych teliesok (kalcitonín, parathormón) a vitamínu D3 – hormónu cholekalciferolu, ktorý sa tvorí v obličkách. Stavebná funkcia súvisí s metabolizmom bielkovín. Calc Phos je nevyhnutné na spracovanie bielkovín z potravy a pre tvorbu potrebných bielkovín v tele. Z toho dôvodu je nevyhnutné pre tvorbu spojivového tkaniva a organickej výplne obalov, vytvorených Calc Fluor.
Celý článok  Nat Mur
Farba: Fialová

Chemický vzorec: NaCl
Natrium chloratum, Natrium muriaticum (lat.) · Sodium chloride (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 8 · Anglické číslovanie: No. 9V prírode sa nachádza ako kuchynská soľ. Tejto soli sa nachádza v tele druhej najviac hneď po Calc Phos, pretože riadi pohyb vody a vody býva v tele  60-70%. Nachádza sa vo všetkých tkanivách a telových tekutinách.
Biochemický distribútor vody. Nat Mur riadi hydratáciu buniek a elimináciu nadbytočných tekutín. Od tejto soli závisí resorpcia vody v čreve rovnako ako jej vylučovanie a resorpcia obličkami. Je zodpovedná aj za prestup vody do buniek a ich hydratáciu. Ak nie je v tkanivách Nat Mur v dostatočnom množstve, voda sa hromadí v medzibunkovom priestore a vznikajú problémy ako opuchy a potreba nadbytočnú vodu vylúčiť slinením, slzením, vodnatým sekrétom z nosa, zvracaním, hnačkami a pod. a na druhej strane bunky ostávajú dehydratované. Nat Mur pomáha pri neschopnosti stráviť vodu, ak sa po vypití čistej vody dostavuje pocit na zvracanie. Takíto ľudia majú problém s pitím vody, no bez pitného režimu minimálne 2 l čistej vody denne nie je možné dehydratáciu vyliečiť. Vodu treba piť najmä doobeda, po siedmej hodine by sme mali piť len minimálne. Aj opačný extrém súvisí s deficitom Nat Mur - neustály smäd a pitie veľkého množstva vody, potreba piť aj v noci, no voda sa rýchlo vylúči.

Celý článok  Ferr Phos
Farba: Magenta

Chemický vzorec: Fe2P2O7
Ferrum phosphoricum (lat.) · Iron phosphate (ang.)
Nemecké číslovanie: Nr. 3 · Anglické číslovanie: No. 4Nachádza sa najmä v červených krvinkách, pečeni, svaloch a vlasoch. Človek s hmotnosťou 65 kg má 2,82 g železa. 40% červených krviniek cirkuluje a asi 60% „čaká“ v slezine.
Biochemická prvá pomoc pri teplote, zápale a krvácaní. Zápal a zvýšená teplota je biochemicky nedostatok kyslíka a teda tento stav vyžaduje nosič kyslíka – železo. Zvýšením kyslíka sa zápal a teplota odstránia. Ferr Phos je dôležitý pre prenos kyslíka krvným riečiskom, podporuje funkciu cirkulačného a imunitného systému. Je súčasťou hemoglobínu, červeného farbiva, ktoré viaže kyslík. Ak je málo železa v krvi a tkanivách, dochádza k dilatácii ciev a následnej hyperémii, aby sa zabránilo hypoxii. Vo svaloch je Ferr phos zodpovedné za základný svalový tonus a preto je liekom pre všetky druhy hypotónie (ochabnuté svalstvo).  Ferr Phos potláča akékoľvek zápaly (infekčné aj neinfekčné) v ich počiatočnom štádiu pokiaľ sa neobjaví tvorba hlienu. Prináša úľavu od pulzujúcej bolesti spojenej so zápalom (zhoršuje sa pohybom a teplom a zlepšuje chladom). Zápal je forma boja. Vhodná prvá pomoc pri všetkých „itídach“. Je liekom pre prvé štádium zápalu a choroby.

Celý článok
 


Doplnkové soli
 


Súbor doplnkových solí predstavuje minerálne látky, z ktorých niektoré sú prítomné len v stopových množstvách: mangán, chróm, meď, selén, zinok, jód. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.


Zväčša sa používajú ako doplnok k základným 12 bunkovým soliam.
Cuprum
Meď (Síran meďnatý)
Chemický vzorec: CuSO4

Cuprum sulphuricum (lat.) · Copper sulfate (ang.)


Meď je po železe a zinku ďalším významným kovom, vytvárajúcim množstvo metaloenzýmov. Obsah medi v ľudskom tele sa pohybuje v rozmedzí 80-150 mg. Je viazaná na proteín, voľnej medi je veľmi málo.
Celý článok
Chromium
Chróm (Chlorid chromitý)
Chemický vzorec: CrCl3

Chromium chloratum (lat.) · Chromium chloride (ang.)


Normálne množstvo celkového chrómu v ľudskom tele v tkanivách sa pohybuje v rozmedzí 0,4 až 6 mg, v krvi sa jeho obsah pohybuje okolo 0,12 až 0,34 μg/l krvného séra. Trojmocný chróm sa kumuluje v epidermálnom tkanive, kostiach, pečeni, obličkách, slezine, pľúcach a v hrubom čreve.
Celý článok
Iodium
Jód (Jodid draselný)
Chemický vzorec: KI
Kali iodatum (lat.) · Potassium iodide (ang.)


20% jódu sa nachádza v štítnej žľaze a tvorí kľúčový prvok v jej hormónoch.
Celý článok
Manganum
Mangán (Síran mangánatý)
Chemický vzorec: MnSO
4

Manganum sulphuricum (lat.) · Manganese sulfate (ang.)

 
V ľudskom tele sa nachádza približne 10 mg mangánu. Mangán sa koncentruje v mitochondriách eukaryotických buniek v kostiach, mozgu, chrupavkach, pečeni, pankrease a vo vlasoch. Vďaku obsahu mangánu sú kosti ohybnejšie a menej krehké.

Celý článok
Selenium
Selén
Chemický vzorec: Se

Selenium metallicum (lat.) · Selene (ang.)


Vyskytuje sa v ľudskom tele v množstve 10-30 mg. Nachádza sa približne v 20-tich rôznych selenoproteínoch, napr. antioxidačne pôsobiace enzýmy, enzým premieňajúci neúčinný hormón štítnej žľazy na účinnú formu, enzýmy hrajúce rolu v reprodukcii alebo DNA syntéze.
Celý článok
Zincum
Zinok (Chlorid zinočnatý)
Chemický vzorec: ZnCl2

Zincum chloratum (lat.) · Zinc chloride (ang.)


Deficitom zinku trpí odhadom 2 miliardy ľudí, najmä v rozvojových krajinách, v dôsledku podvýživy (najmä sacharidová strava), no i vo vyspelom svete je minimálne 10% ľudí v ohrození deficit zinku. Ohrozené skupiny sú najmä, starší ľudia (znížená acidita žalúdka, Zn potrebuje žaludočnú kyselinu na vstrebávanie), deti, tehotné a dojčiace matky, alkoholici, diabetici, vegeteriáni, ľudia s poruchami vstrebávania (parazity, infekcia H. pylori, Crohnova choroba, zápaly GIT a pod), pacienti trpiaci na chronické ochorenia pečene a obličiek. Ľudské telo obsahuje normálne 2-3 g zinku.
Celý článok

 

Biokomplex & Antioxidant


Biokomplex a Biokomplex SF sú zmesné pastilky obsahujúce všetkých dvanásť (Biokomplex), resp. jedenásť (Biokomplex SF) základných solí v rovnakých pomeroch. Biokomplex SF neobsahuje Siliceu. Zmesné pastilky Antioxidant obsahujú štyri doplnkové minerály v rovnakých pomeroch - mangán, meď, selén a zinok.


Biokomplex

Pastilky obsahujúce zmes 12 esenciálnych minerálnych solí v potencii D6. Vyrobené trituráciou podľa Dr. Schűsslera.

Účinné látky:​ kalium phosphoricum, natrium sulphuricum, kalium muriaticum, calcium fluoricum, magnesium phosphoricum, kalium sulphuricum, natrium phosphoricum, calcium sulphuricum, silicea, calcium phosphoricum, natrium muriaticum, ferrum phosphoricum v potencii D6Biokomplex SF

Pastilky obsahujúce zmes 11 esenciálnych minerálnych solí v potencii D6. Vyrobené trituráciou podľa Dr. Schűsslera. Bez silicei (nevhodná pri niektorých implantátoch)

Účinné látky:​ kalium phosphoricum, natrium sulphuricum, kalium muriaticum, calcium fluoricum, magnesium phosphoricum, kalium sulphuricum, natrium phosphoricum, calcium sulphuricum, calcium phosphoricum, natrium muriaticum, ferrum phosphoricum v potencii D6


Antioxidant

Pastilky obsahujúce esenciálne minerálne soli v potencii D6. Vyrobené trituráciou podľa Dr. Schűsslera.

Účinné látky:​ zincum muriaticum (chloratum), selenium, manganum sulphuricum, cuprum sulphuricum v potencii D6

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár
     ODPORUČTE NÁS
    • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
     FACEBOOK